News

Check out market updates

Ομιλία Μαρίνου Κυναιγείρου –  2ο Property Conference – H Eπόμενη μέρα των ακινήτων

In Cyprus Properties | Real Estate Cyprus | Properties for sale Cyprus

Καταρχάς, θέλω να αναφέρω δύο λόγια για το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών του οποίου έχω την τιμή να είμαι Πρόεδρος.

Το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και έχει ως αρμοδιότητα την άσκηση των εξουσιών που του παρέχονται από τον περί Κτηματομεσιτών Νόμο.

Το Συμβούλιο συγκροτείται από τον Πρόεδρο και άλλα έξι μέλη, ως ακολούθως:

  • Τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών.
  • Τον Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.
  • Τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ή εκπρόσωπος τους και
  • Τρεις εγγεγραμμένοι και αδειούχοι κτηματομεσίτες.

Όπως αντιλαμβάνεστε στο Συμβούλιο συμμετέχουν όλοι οι φορείς που εμπλέκονται με τον τομέα των ακινήτων, κι αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό.

Μερικές από τις βασικές αρμοδιότητες και εξουσίες του Συμβουλίου είναι:

  • Να εγγράφει τους κτηματομεσίτες και να εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά ή άδειες σύμφωνα με τον περί Κτηματομεσιτών Νόμο.
  • Να τηρεί το Μητρώο Κτηματομεσιτών και να διαγράφει από αυτό εγγεγραμμένους κτηματομεσίτες.
  • Να ασκεί πειθαρχικό έλεγχο σε περίπτωση καταγγελιών για παράβαση της νομοθεσίας επί των εγγεγραμμένων κτηματομεσιτών.
  • Να καταχωρεί ποινικά κατηγορητήρια εναντίον φυσικών ή/και νομικών προσώπων.

 

Η δράση του Συμβουλίου επεκτείνεται ευρύτερα στην κοινωνία ως η μόνη αρμόδια αρχή αδειοδότησης και ελέγχου της κτηματαγοράς στην Κύπρο.

Ο τομέας των ακινήτων αποτελούσε και θα αποτελεί τη ραχοκοκαλιά για την ανάπτυξη της Κυπριακής οικονομίας. Κάθε κρίση που προκύπτει ωστόσο αποτελεί και νέες ευκαιρίες όχι μόνο στον τομέα των ακινήτων αλλά γενικότερα σε κάθε κομμάτι που συμπληρώνει το παλζ της τροχιάς ανάπτυξης των οικονομικών της Κυβέρνησης.

Η πανδημία, ανέδειξε αρκετές ανάγκες που χρήζουν πολιτικής ευθύνης και αναμένουμε ότι αρκετά από τα αιτήματά που κατά καιρούς υποδείξαμε, τώρα είναι η ώρα για να υλοποιηθούν.

Η επόμενη ημέρα των ακινήτων, πιστεύω θα είναι ακόμη καλύτερη καθώς οι ανάγκες της αγοράς παραμένουν σταθερές, όπως άλλωστε και ο τρόπος της ζωής μας, τουλάχιστον στην παρούσα περίοδο.  Τα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση για στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, ήταν καθοριστικά για να δοκιμαστούν οι αντοχές μας αλλά παράλληλα να μην μειωθεί το επίπεδο της ποιότητας της ζωής μας.

Το σχέδιο επιδότησης επιτοκίων για νέα στεγαστικά δάνεια, ήταν ένα από τα σημαντικά μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση για να συνεχιστεί η ανταγωνιστική βιωσιμότητα στον κατασκευαστικό τομέα και στον τομέα της αγοραπωλησίας ακινήτων.  Αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για τους επικείμενους αγοραστές για ιδιοκατοίκηση καθώς οι τόκοι θα κεφαλαιοποιούνται μια φορά το χρόνο οπότε οι όποιες πιστώσεις, θα καταβληθούν το 2021.  Ο στόχος του σχεδίου είναι η στήριξη των νοικοκυριών για σύναψη δανείων (δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €300.000), για σκοπούς ιδιοκατοίκησης. Αρμόδια και χορηγούσα αρχή του μέτρου θα είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Το μέτρο αυτό, είναι σύμφωνο με τις κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνονται στην «Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της εξάπλωσης της νόσου COVID19» και συγκεκριμένα, με τα προσωρινά μέτρα κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων (μέτρο 3.1 του εν λόγω πλαισίου). Η περίοδος δανειοδότησης αφορά στεγαστικά δάνεια που συνάφθηκαν ή θα συναφθούν από την 1.3.2020 μέχρι 31.12.2020

Οι επενδύσεις

Σε ότι αφορά τις επενδύσεις, μπορεί αυτές να μπήκαν σε μια παύση λόγω και του κλεισίματος των αεροδρομίων, αλλά θεωρώ ότι σιγά σιγά οι επενδυτές θα αρχίσουν να εκμεταλλεύονται τα επενδυτικά προγράμματα που είναι σε ισχύ από την Κυπριακή Δημοκρατία.  Η άποψή μου είναι ότι μέχρι το Φθινόπωρο θα σημειωθεί άνοδος στις αγορές καθώς λόγω της αναμονής το ενδιαφέρον των επενδυτών θα εκδηλωθεί μαζικά.

Σημαντική εξίσου είναι η συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ της Κυπριακής Κυβέρνησης και της Βρετανίας σε σχέση με την άρση των περιορισμών που ίσχυαν μέχρι σήμερα για αναπτύξεις και αγοραπωλησίες εντός του εδάφους των βρετανικών βάσεων, γεγονός που θα επιτρέψει την εμπορική αξιοποίηση του 78% του εδάφους τους από τους ιδιοκτήτες των περιουσιών που παρέμεναν ανεκμετάλλευτες από το 1960. Βάσει της συμφωνίας η έκταση προς εμπορική εκμετάλλευση κυμαίνεται περίπου στα 200 τετραγωνικά χιλιόμετρα από το σύνολο των 255 περίπου τετραγωνικών χιλιομέτρων, στα οποία συμποσούται η έκταση των βάσεων στο νησί, ενώ αναμένεται να επωφεληθούν γύρω στις 85 χιλιάδες άτομα, τρεις δήμοι και 16 κοινότητες.

Άξιων αναφοράς είναι και τα έργα ανάπτυξης που προωθούνται σε όλες τις πόλεις της Κύπρου. Πρόκειται για projects εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε έχουν ολοκληρωθεί τα τελευταία χρόνια και θεωρούνται σημαντικά, τόσο από κατασκευαστικής άποψης όσο και για τα οφέλη που αυτά θα επιφέρουν στις περιοχές παρέμβασης.

Επιγραμματικά να αναφερθώ στα έργα που ήδη τρέχουν τις Μαρίνες Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου και εύχομαι σύντομα να έχουμε πρόσφορο έδαφος για να αρχίσει το έργο της ενιαίας ανάπτυξης Λιμανιού – Μαρίνας στη Λάρνακα.

Τα στοιχεία του Κτηματολογίου

Τα επίσημα στοιχεία του κτηματολογίου, είναι επίσης πολύ θετικά για τις πωλήσεις ακινήτων που καταγράφηκαν τους πρώτους πέντε μήνες του 2020 καθώς το 45% των συνολικών πωλήσεων ακινήτων κατέλαβαν οι πωλήσεις σε ξένους.

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, τα ακίνητα για τα οποία κατατέθηκαν πωλητήρια έγγραφα με αλλοδαπούς αγοραστές ανήλθαν στα 1.194, από τα οποία 801 εκτός ΕΕ και 393 εντός ΕΕ.

Κρατά γερά η Πάφος, παραμένοντας στην κορυφή
Η Πάφος εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί στις πωλήσεις ακινήτων σε ξένους αγοραστές, καταλαμβάνοντας ποσοστό 37,6% επί των συνολικών πωλήσεων. Συγκεκριμένα, τα πωλητήρια έγγραφα με αλλοδαπούς αγοραστές στην Πάφο έφτασαν την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου του 2020 στα 450, από τα οποία 280 αφορούσαν αγοραστές εκτός ΕΕ και 170 αγοραστές εντός ΕΕ. Χαρακτηριστικό είναι ότι η Πάφος φαίνεται να άντεξε και τον Μάιο εν μέσω κορωνοϊού, με 89 πωλήσεις ακινήτων από ξένους από συνολικά 196 παγκύπρια, την ώρα που άλλες επαρχίες μετρούσαν τις πωλήσεις στα δάχτυλα.

Στη Λεμεσό μία στις τέσσερις πωλήσεις
Το 27,3% κατέλαβαν οι πωλήσεις ακινήτων σε ξένους στη Λεμεσό, οι οποίες ανήλθαν στις 326, εκ των οποίων 231 εκτός ΕΕ και 95 εντός ΕΕ.

Στη Λάρνακα, οι πωλήσεις του πρώτου πενταμήνου της χρονιάς διαμορφώθηκαν στις 217 (με ποσοστό 18%), από τις οποίες 169 σχετίζονταν με αγοραστές εκτός ΕΕ και 48 από αγοραστές εντός ΕΕ.

Χαμηλές επιδόσεις για τη Λευκωσία
Όσον αφορά την ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, καταγράφηκαν 118 πωλήσεις από ξένους αγοραστές (σχεδόν μία στις δέκα), εκ των οποίων 81 αφορούσαν αγοραστές εκτός ΕΕ και 37 αγοραστές εντός ΕΕ.

Στη Λευκωσία, οι πωλήσεις σε αλλοδαπούς αγοραστές κινήθηκαν και πάλι σε χαμηλά επίπεδα, με την πρωτεύουσα να μετρά για το πρώτο πεντάμηνο 83 πωλητήρια έγγραφα, από τα οποία τα 43 σχετίζονταν με αγοραστές εντός ΕΕ και 40 με αγοραστές εκτός ΕΕ.

Περεταίρω μέτρα

Ωστόσο, πρέπει να γινόμαστε καλύτεροι και να προλαβαίνουμε τις όποιες δυσάρεστες καταστάσεις. Θεωρώ ότι  θα πρέπει να ληφθούν περεταίρω μέτρα για προσέλκυση επενδύσεων. Τα μέτρα που προτείνω ως επαγγελματίας στο χώρο με πολύχρονη εμπειρία αφορούν:

– Επίσπευση και ώθηση πολιτογραφήσεων που αφορούν  επενδύσεις σε ακίνητα.

– Αγορά οποιουδήποτε ακινήτου με μειωμένη φορολογία της τάξης του  5% και να ισχύει για τα επόμενα 3 χρόνια.

– Να καταργηθεί ή τουλάχιστον για ορισμένο χρονικό διάστημα (3 χρόνια) ο φόρος εισοδήματος και ο κεφαλαιουχικός φόρος από την αγορά ακινήτου.

– Να δοθεί δυνατότητα ανάπτυξης σε γεωργικά κτήματα με σκοπό την ανέγερση κατοικίας,  εφόσον υπάρχει εγγεγραμμένος δρόμος. Να δοθεί φορολογική αμνηστία, για περίοδο 6 μηνών, σε όσους προχωρήσουν σε επενδύσεις ακινήτων

– σε ότι αφορά τις πράξεις που γίνονται στο κτηματολόγιο, να προχωρήσουν τάχιστα οι διαδικασίες εξυπηρέτησης του κοινού, καθώς είναι αδιανόητο για μια μεταβίβαση να ορίζεται ραντεβού μετά από ένα μήνα.

– Σημαντικό είναι εξίσου το γεγονός να παραχωρούνται ευκολίες πρόσβασης και σε όλους όσοι δεν έχουν την ικανότητα να εκτελούν διαδικτυακά κάποιες κτηματολογικές εργασίες.

Τα παραπάνω μέτρα αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν τεθεί ενώπιον της Κυβέρνησης και κάποια από αυτά προωθούνται επί χάρτου. Ο τελικός στόχος κάθε κίνησης θα πρέπει να είναι ένας: η ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας.

 

Σας ευχαριστώ!

Μαρίνος Κυναιγείρου