News

Check out market updates

Τα ακίνητα παραμένουν η καλύτερη επένδυση.

Η επένδυση σε ακίνητα, είναι μια από τις σοφότερες αποφάσεις που μπορεί να πάρει κανείς, και αυτό διαπιστώνεται κάθε φορά που μια φουρτούνα γαληνεύει.
Διανύοντας τη δύσκολη αυτή περίοδο, οφείλω να ομολογήσω ότι η κρίση στις αγοραπωλησίες ακινήτων είναι μεν αναπόφευκτή αλλά όχι αξεπέραστη. Αντίθετα, η επόμενες ημέρες θα μας βρουν σοφότερους.
Ο κλάδος της αγοραπωλησίας ακινήτων και ειδικότερα του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη, σαφώς και επηρεάζεται λόγω της πανδημίας που βιώνουμε και στη μικρή μας Κύπρο. Διανύοντας αυτή τη δύσκολη περίοδο, όπου ο επιχειρηματικός κόσμος έχει πληγεί ήδη οικονομικά αφού αναγκαστικά περιορίστηκε ο κύκλος εργασιών ή ακόμη αναστάληκε λόγω των μέτρων που εξήγγειλε η Κυβέρνηση για μη εξάπλωση του Κορωναιού, χρειάζονται ορθές κινήσεις και σύνεση από όλους, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε υπό τις περιστάσεις.
Ο κύκλος εργασιών στις αγοραπωλησίες ακινήτων, έχει μειωθεί αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι η αρχή μιας κρίσης. Απεναντίας, μετά από κάθε κρίση, επέρχεται η ανανέωση με νέες προοπτικές σε κάθε κλάδο.
Οι επενδύσεις σε ακίνητα, ιδιαίτερα σε ένα νησί με απίστευτες προοπτικές και κατασκευαστικές εξελίξεις όπως είναι τα νέα λιμάνια και οι μαρίνες, σε Λάρνακα και Αγία Νάπα, θα συνεχίσουν το δρόμο τους αν και η επόμενη μέρα δεν θα είναι η ίδια προ-πανδημίας . Θα πρέπει όμως να διατηρήσουμε τη ψυχραιμία μας αλλά και την αισιοδοξία μας για καλύτερες ημέρες και να διατηρηθεί η ποιότητα στις υπηρεσίες, για να μην ζήσουμε λάθη του παρελθόντος.
Είναι ευκαιρία για κάθε επιχειρηματία ή επενδυτή να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση στασιμότητας και να αναδιοργανωθεί. Η αγορά ακινήτων στην Κύπρο έχει μεγάλο ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές ιδιαίτερα και λόγω του καλού κλίματος αλλά και του γεγονότος ότι η Κύπρος εντάσσεται ανάμεσα στις 5 πιο ασφαλείς χώρες του κόσμου.
Τα ενοίκια και οι επιτήδειοι
Σε ότι αφορά τα ενοίκια, διατυπώθηκαν αρκετές απόψεις που είδαν το φως της δημοσιότητας προτρέχοντας μάλιστα τις αποφάσεις της Κυβέρνησης δημιουργώντας ταυτόχρονα έδαφος για επιτήδειους ενοικιαστές ακινήτων να εκμεταλλεύονται την παρούσα κατάσταση.
Ωστόσο η ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των κινήτρων προς ιδιοκτήτες ακινήτων για μείωση των ενοικίων και την αναστολή των εξώσεων μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου από τη μια καθησυχάζει τους ιδιοκτήτες ακινήτων αλλά από την άλλη δεν θωρακίζει τα δικαιώματά τους τα οποία τους παραχωρήθηκαν με τον πρόσφατο νόμο που ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων περί ενοικιοστασίου, διασφαλίζοντας τους και τερματίζοντας τις κακές πρακτικές κακοπληρωτών ενοικιαστών.
Δεν θα μπορούσα παρά να συμφωνήσω με την Κυβέρνηση για την παραχώρηση κινήτρων για μείωση των ενοικίων. Ωστόσο πρέπει να γίνει σαφές ότι τα κίνητρα, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, Κωνσταντίνο Πετρίδη, αφορούν ιδιοκτήτες που θα μειώσουν το ενοίκιο για 3 μήνες.
Ειδικότερα, η Ολομέλεια ψήφισε σε Νόμο νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η παραχώρηση πίστωσης φόρου σε ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν ακίνητη περιουσία σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα εάν αυτοί προβούν σε μείωση του ενοικίου για περίοδο μέχρι τριών μηνών εντός του έτους 2020.
Η πίστωση φόρου που θα παραχωρείται ισούται με το 50% του ποσού μείωσης του ενοικίου, νοουμένου ότι η εν λόγω μείωση ενοικίου δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατόν (50%) και δεν είναι μικρότερη του τριάντα τοις εκατόν (30%) του μηνιαίου ενοικίου.
Σύμφωνα, δε, με τις διατάξεις του Νόμου:
1/ H πίστωση φόρου θα παραχωρείται για μείωση ενοικίων που αφορά περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες και εμπίπτει εντός της φορολογικής περιόδου 2020, ανεξαρτήτως των συμφωνηθέντων μηνών μείωσης.
2/ H μείωση ενοικίου θα γίνεται με γραπτή συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή.
3/ Η πίστωση φόρου δεν θα παραχωρείται στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης και ο ενοικιαστής είναι συνδεδεμένα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο.
4/ Η πίστωση φόρου δύναται να χρησιμοποιηθεί έναντι του συνολικού φόρου που προκύπτει για το φορολογικό έτος 2020.
5/ Οποιοσδήποτε επιστρεπτέος φόρος προκύπτει από την πίστωση αυτή, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του φόρου που έχει καταβληθεί.
Αναστολή εξώσεων
Επίσης, η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα και πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ, του ΔΗΚΟ και της ΕΔΕΚ, σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του «περί Ενοικιοστασίου (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2020, Νόμος 30(Ι) του 2020», ώστε η ισχύουσα αναστολή κάθε διαδικασίας προς ανάκτηση κατοχής ακινήτου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 11 του περί Ενοικιοστασίου Νόμου να παραταθεί μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2020, προκειμένου να μην εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή καμιά απόφαση ή διάταγμα ανάκτησης κατοχής δυνάμει τέτοιας διαδικασίας.
Σημειώνεται ότι ο υπό τροποποίηση νόμος, ο οποίος προβλέπει την αναστολή διαδικασιών έξωσης μέχρι και την 31η Μαΐου 2020, ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή και τέθηκε σε ισχύ στις 27 Μαρτίου 2020, ως νομοθετικό μέτρο προσωρινής φύσης για την προστασία των ενοικιαστών από το ενδεχόμενο έξωσής τους συνεπεία της κατάστασης που διαμορφώθηκε λόγω της λήψεως, από την 24η Μαρτίου 2020, περιοριστικών μέτρων στη διακίνηση των πολιτών βάσει του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 9) του 2020.
Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι το σημαντικότερο σε αυτή την περίοδο είναι να μην δημιουργούμε ένταση στην οικονομία και κλίμα αβεβαιότητας το οποίο στην τελική εισπράττουν οι επενδυτές. Ας μην ξεχνάμε ότι το μικρό μας νησί, αποτελεί παράδεισο λόγω του θερμού κλίματος αλλά και άλλων ευνοϊκών παραγόντων για επιχειρηματίες επενδυτές!

Του Μαρίνου Κυναιγείρου – Πρόεδρος Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών